Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 442511, 444972
E-mail jan.farlik@unob.cz
Umístění Tučkova 23/Budova 4 (internát A)/3p./A306