Osobní informace
Jméno pplk. gšt. Ing. Jan Farlík, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry, Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 442511, 444972
E-mail jan.farlik@unob.cz
Umístění Tučkova 23/3p./A306