Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 973 442 511, 973 444 972
E-mail jan.farlik@unob.cz