Osobní informace
Jméno pplk. gšt. Ing. Jan Farlík, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon (973) 442511
E-mail jan.farlik@unob.cz
Umístění Tučkova 23/3p./A306