Osobní informace
Jméno prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
Telefon (973) 253214
E-mail jirina.vavrova@unob.cz
Umístění