Osobní informace
Jméno doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Telefon
E-mail leo.klein@unob.cz
Umístění