Osobní informace
Jméno prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Funkce Děkan
Telefon (973) 253001
E-mail pavel.bostik@unob.cz
Umístění