Osobní informace
Jméno mjr. Ing. René Križan, Ph.D.
Telefon 973 445 377