Osobní informace
Jméno prof. Ing. Pavel Fischer, CSc.
Telefon
E-mail
Umístění