Osobní informace
Jméno Mgr. Petr Jošt, Ph.D.
Telefon 255156, 255193
E-mail petr.jost@unob.cz
Umístění