Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D.
Telefon 445174
E-mail jan.hodicky@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 3/pří/5