Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Petra Dvořáková
Telefon 973 253 088
E-mail petra.dvorakova@unob.cz