Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D.
Telefon 973 445 378
E-mail dana.kristalova@unob.cz