Osobní informace
Jméno npor. MUDr. Jakub Tlapák
Telefon
E-mail jakub.tlapak@unob.cz
Umístění