Osobní informace
Jméno prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc.
Telefon
E-mail ivan.dvorak@unob.cz
Umístění