Osobní informace
Jméno doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Telefon 973 255 167
E-mail jan.korabecny@unob.cz