Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Vladimír Vyklický
Telefon 442401
E-mail vladimir.vyklicky@unob.cz
Umístění