Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Ondřej Mach
Telefon 973 442 360, 973 445 147
E-mail ondrej.mach@unob.cz