Osobní informace
Jméno npor. Ing. Ondřej Mach
Telefon 445147
E-mail ondrej.mach@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 19/1p./50