Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Ondřej Mach
Telefon 973 445 147