Osobní informace
Jméno kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Telefon
E-mail tomas.kucera2@unob.cz
Umístění Šimkova 878/15, Hradec Králové/Katedra toxikologie/3p./34