Osobní informace
Jméno mjr. PharmDr. Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 973 253 014, 973 253 272
E-mail tomas.kucera2@unob.cz