Osobní informace
Jméno kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon