Osobní informace
Jméno npor. Ing. Pavel Dyčka
Telefon 445233
E-mail pavel.dycka@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/1p./113