Osobní informace
Jméno prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.
Telefon
E-mail
Umístění