Osobní informace
Jméno prof. Ing. Rudolf Holub, CSc.
Telefon
E-mail
Umístění