Osobní informace
Jméno npor. Bc. Viktor Vitoul
Telefon
E-mail viktor.vitoul@unob.cz
Umístění