Osobní informace
Jméno doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 973 442 227
E-mail jiri.vavra@unob.cz