Osobní informace
Jméno mjr. MUDr. Zdeněk Antal
Telefon
E-mail zdenek.antal@unob.cz
Umístění