Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D.
Telefon 443666
E-mail zdenek.petras@unob.cz
Umístění