Osobní informace
Jméno RNDr. Dalibor Procházka, CSc.
Telefon (973) 443260
E-mail dalibor.prochazka@unob.cz
Umístění