Osobní informace
Jméno Věra Novotná
Telefon 443978
E-mail vera.novotna@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./91