Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Petr Makula, Ph.D.
Telefon 442914
E-mail petr.makula@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/2p./210