Osobní informace
Jméno RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.
Telefon 255153, 255172
E-mail alzbeta.dlabkova@unob.cz
Umístění