Osobní informace
Jméno RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.
Telefon 973 255 193
E-mail alzbeta.dlabkova@unob.cz