Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.
Telefon 445087
E-mail antonin.mazalek@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/pří/17