Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Marek Kulich
Telefon (973) 253798
E-mail marek.kulich@unob.cz
Umístění