Osobní informace
Jméno rtm. Vojtěch Hagenhofer
Telefon
E-mail vojtech.hagenhofer@unob.cz
Umístění