Osobní informace
Jméno npor. Bc. Ing. Jiří Néma
Telefon 973 253 168
E-mail jiri.nema@unob.cz