Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Martin Polášek, Ph.D.
Telefon 973 445 138
E-mail martin.polasek@unob.cz