Osobní informace
Jméno npor. Bc. David Špaček
Telefon
E-mail david.spacek@unob.cz
Umístění