Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Josef Rada
Telefon
E-mail josef.rada@unob.cz
Umístění