Osobní informace
Jméno mjr. MUDr. Pavla Krutišová
Funkce , Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 253107
E-mail pavla.krutisova@unob.cz
Umístění