Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Bc. Zbyněk Suchánek
Telefon
E-mail zbynek.suchanek@unob.cz
Umístění