Osobní informace
Jméno pplk. MUDr. Ivo Kašpárek
Telefon
E-mail ivo.kasparek@unob.cz
Umístění