Osobní informace
Jméno Mgr. Hana Jiříková
Funkce Zástupce vedoucího oddělení
Telefon 442268
E-mail hana.jirikova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/1p./7