Osobní informace
Jméno Mgr. Hana Jiříková
Funkce Zástupce vedoucí oddělení
Telefon (973) 442268
E-mail hana.jirikova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/1p./7