Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Jiří Švarc, Ph.D.
Telefon (973) 445356
E-mail jiri.svarc2@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./185