Osobní informace
Jméno doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Telefon (973) 445375
E-mail miroslav.pecina@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./187