Osobní informace
Jméno doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Telefon 973 445 375