Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Jan Husák
Telefon
E-mail jan.husak@unob.cz
Umístění