Osobní informace
Jméno doc. Ing. Roman Horák, CSc.
Telefon 442461
E-mail roman.horak@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./105