Osobní informace
Jméno Mgr. Zdeňka Bushellová
Telefon 452422
E-mail zdenka.bushellova@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./521