Osobní informace
Jméno Mgr. Jiří Vápeník
Funkce Ředitel odboru
Telefon 445385, 452421
E-mail jiri.vapenik@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./520