Osobní informace
Jméno Mgr. Dalibor Cibulka
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 452430
E-mail dalibor.cibulka@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./542