Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Leoš Vaněk
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 224965
E-mail leos.vanek@unob.cz
Umístění