Osobní informace
Jméno Mgr. Dita Havelková
Telefon 403400
E-mail dita.havelkova@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.16