Osobní informace
Jméno Mgr. Martin Holec
Telefon 403402
E-mail martin.holec@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.14