Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Robert Dvořák
Telefon 973 224 960