Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Robert Dvořák
Telefon 224960
E-mail robert.dvorak@unob.cz
Umístění