Osobní informace
Jméno Mgr. Marta Štefanidesová
Telefon 445105
E-mail marta.stefanidesova@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 17/3p./302